ich kaufte azt is jelenti, hogy „vettem”, és azt is, hogy „vennék”. Pročitaj: Konjunktiv 2 können, sollen, predlozi i saveti. 1 Konjunktiv 1, Konjunktiv 2. Konjunktiv II se koristi kod izražavanja svega što je nerealno i i nemoguće u sledećim oblicima: Preterit. (Arra utoljára gondoltam volna.) Pluskvamperfekat. Das hätte ich auch gern gemacht. Neophodan je glavni glagol, kao dopuna, u obliku infinitiva i nalazi se na poslednjem mestu u rečenici. A Konjunktiv Plusquamperfekt a feltételes múlt idő kifejezésére: Ich wäre auch gern mitgekommen. Regeln mit Übungen und Lösungen zum Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2. Napomena: Postoje oblici konjunktiva II za Futur I i Futur II ali se oni gotovo nikad ne koriste. Oblik konjunktiva 2 können, sollen se nalazi na mestu ličnog glagola, najčešće 2 mesto u rečenici. Konjunktiv 2 – red reči u rečenici. O konjunktivu II u posebnom tekstu. Azonban még a nem -en, hanem -n Infinitiv végződésű igék (pl. Ezért pl. 2. Látható, hogy a sein és a tun kivételével az összes ige T/1 és T/3 alakja megegyezik kijelentő mód és kötőmód jelen idejében (wir haben, sie haben; wir wissen, sie wissen, stb.). (Azt és is szívesen csináltam volna.) Daran hätte ich zuletzt gedacht. können Konjugation und Verbformen 1.225.357 Verben online ständig aktualisierte Verben finde passende Verbformen und Konjugationen Konjunktiv I – prezent (Én is szívesen jöttem volna.) Konjunktiv I: a német függgő beszéd (nyelvora.com) A Konjunktiv Präsens igeidővel képezhető többes szám 1. személyű és személytelen értelmű (3. személyű) felszólító alak (az Imperativ hiányzó alakjai). Napomena: Preterit i konjunktiv 2 glagola können nemaju iste oblike, proveri ovde. Az erős igék Konjunktiv Präteritum alakját úgy képezzük a kijelentő mód Präteritum alakjából, hogy, amennyiben Umlaut-képes magánhangzó van a tőben (a, o vagy u), az Umlaut-ot kap, és a következő végződéseket kapja az ige: -e, -est, -e; -en, -et, -en.